Trang Chủ Giới Thiệu Dự Án Đã Thực Hiện Chính sách & Qui Định Liên Hệ
 
DANH MỤC SẢN PHẨM
TÌM KIẾM SẢN PHẨM


TƯ VẤN - HỖ TRỢ
Mr.Kỷ: 0985.794.700 (08h-19h)
Mr.Hải: 037.3767386 (08h-19h)
Email: soncaaudio@gmail.com
CHỨNG NHẬN
THƯƠNG HIỆU
Bộ dàn karaoke gia đình
Bộ dàn chính hãng<br>Loa Bosa HF12<br>Vang Bosa DX10<br>Main Bosa BL700<br>Micro Bosa UG22
Mua Ngay
Bộ dàn chính hãng
Loa Bosa HF12
Vang Bosa DX10
Main Bosa BL700
Micro Bosa UG22
24.800.000Đ/Bộ
Bộ dàn chính hãng<br>Loa Bosa HF12<br>Vang Bosa DX10<br>Main Bosa BL700<br>Micro Bosa UG22<br>Sub điện Bosa S122Pro
Mua Ngay
Bộ dàn chính hãng
Loa Bosa HF12
Vang Bosa DX10
Main Bosa BL700
Micro Bosa UG22
Sub điện Bosa S122Pro
29.700.000Đ/Bộ
Bộ dàn chính hãng<br>Loa Bosa KP051Pro<br>Vang Bosa FX8<br>Main Bosa AD600<br>Micro Bosa UGS7
Mua Ngay
Bộ dàn chính hãng
Loa Bosa KP051Pro
Vang Bosa FX8
Main Bosa AD600
Micro Bosa UGS7
16.700.000Đ/Bộ
Bộ dàn chính hãng<br>Loa Bosa KP051Pro<br>Vang Bosa FX8<br>Main Bosa AD600<br>Micro Bosa UGS7<br>Sub điện Bosa S122Pro
Mua Ngay
Bộ dàn chính hãng
Loa Bosa KP051Pro
Vang Bosa FX8
Main Bosa AD600
Micro Bosa UGS7
Sub điện Bosa S122Pro
21.600.000Đ/Bộ
Bộ dàn chính hãng<br>Loa Bosa KP610Pro<br>Vang Bosa FX8<br>Main Bosa AD600<br>Micro Bosa UGS7
Mua Ngay
Bộ dàn chính hãng
Loa Bosa KP610Pro
Vang Bosa FX8
Main Bosa AD600
Micro Bosa UGS7
16.700.000Đ/Bộ
Bộ dàn chính hãng<br>Loa Bosa KP610Pro<br>Vang Bosa FX8<br>Main Bosa AD600<br>Micro Bosa UGS7<br>Sub điện Bosa S122Pro
Mua Ngay
Bộ dàn chính hãng
Loa Bosa KP610Pro
Vang Bosa FX8
Main Bosa AD600
Micro Bosa UGS7
Sub điện Bosa S122Pro
21.600.000Đ/Bộ
Bộ dàn chính hãng<br>Loa Bosa KP612 Pro<br>Vang Bosa FX20<br>Main Bosa BL500<br>Micro Bosa KX100
Mua Ngay
Bộ dàn chính hãng
Loa Bosa KP612 Pro
Vang Bosa FX20
Main Bosa BL500
Micro Bosa KX100
20.350.000Đ/Bộ
Bộ dàn chính hãng<br>Loa Bosa KP612 Pro<br>Vang Bosa FX20<br>Main Bosa BL500<br>Micro Bosa KX100<br>Sub điện Bosa S122pro
Mua Ngay
Bộ dàn chính hãng
Loa Bosa KP612 Pro
Vang Bosa FX20
Main Bosa BL500
Micro Bosa KX100
Sub điện Bosa S122pro
25.250.000Đ/Bộ
Bộ dàn chính hãng<br>Loa Bosa TR112<br>Vang Bosa FX38<br>Main Bosa BL600<br>Micro Bosa AK1000
Mua Ngay
Bộ dàn chính hãng
Loa Bosa TR112
Vang Bosa FX38
Main Bosa BL600
Micro Bosa AK1000
22.900.000Đ/Bộ
Bộ dàn chính hãng<br>Loa Bosa TR112<br>Vang Bosa FX38<br>Main Bosa BL600<br>Micro Bosa AK1000<br>Sub điện Bosa S122Pro
Mua Ngay
Bộ dàn chính hãng
Loa Bosa TR112
Vang Bosa FX38
Main Bosa BL600
Micro Bosa AK1000
Sub điện Bosa S122Pro
27.800.000Đ/Bộ
Bộ dàn loa Befier A112<br> Main BQ BF800 <br> Vang BQ CS8 <br> Micro BQ CS6000
Mua Ngay
Bộ dàn loa Befier A112
Main BQ BF800
Vang BQ CS8
Micro BQ CS6000
29.700.000Đ/Bộ
Bộ dàn loa Befier PS39 <br> Main BQ BF600 <br> Vang BQ VC06 <br> Micro BQ M600
Mua Ngay
Bộ dàn loa Befier PS39
Main BQ BF600
Vang BQ VC06
Micro BQ M600
18.500.000Đ/Bộ
Bộ dàn loa Befier SH12<br> Main BQ BF800 <br> Vang BQ CS8 <br> Micro BQ CS6000
Mua Ngay
Bộ dàn loa Befier SH12
Main BQ BF800
Vang BQ CS8
Micro BQ CS6000
32.400.000Đ/Bộ
Bộ dàn loa BQ K333<br> Main BQ BF600 <br> Vang BQ VC06 <br> Micro BQ M600
Mua Ngay
Bộ dàn loa BQ K333
Main BQ BF600
Vang BQ VC06
Micro BQ M600
19.800.000Đ/Bộ
Bộ dàn loa BQ K388 <br> Amply BQ S600i <br> Micro BQ M500
Mua Ngay
Bộ dàn loa BQ K388
Amply BQ S600i
Micro BQ M500
11.390.000Đ/Bộ
Bộ dàn loa BQ K505 <br> Main BQ BF600 <br> Vang BQ VC06 <br> Micro BQ M600
Mua Ngay
Bộ dàn loa BQ K505
Main BQ BF600
Vang BQ VC06
Micro BQ M600
20.500.000Đ/Bộ
Bộ dàn loa BQ K666<br> Main BQ BF800 <br> Vang BQ CS <br> Micro BQ M600
Mua Ngay
Bộ dàn loa BQ K666
Main BQ BF800
Vang BQ CS
Micro BQ M600
22.900.000Đ/Bộ
Bộ dàn loa BQ Q12i<br> Main BQ BF800 <br> Vang BQ CS8 <br> Micro BQ M600
Mua Ngay
Bộ dàn loa BQ Q12i
Main BQ BF800
Vang BQ CS8
Micro BQ M600
23.500.000Đ/Bộ
Bộ dàn loa BQ Royal <br> Main BQ BF600 <br> Vang BQ VC06 <br> Micro BQ M600
Mua Ngay
Bộ dàn loa BQ Royal
Main BQ BF600
Vang BQ VC06
Micro BQ M600
20.200.000Đ/Bộ
Bộ dàn loa BQ V112<br> Main BQ BF800 <br> Vang BQ CS8 <br> Micro BQ M600
Mua Ngay
Bộ dàn loa BQ V112
Main BQ BF800
Vang BQ CS8
Micro BQ M600
25.600.000Đ/Bộ
Combo Paramax CBX-2000
Mua Ngay
Combo Paramax CBX-2000
16.990.000Đ/Combo
Combo Paramax CBZ-2000
Mua Ngay
Combo Paramax CBZ-2000
15.890.000Đ/Combo
Combo PARAMAX<br>Amply Paramax SA1000<br>Loa Paramax P1000 (Mẫu cũ)<br>Micro Paramax SM1000
Mua Ngay
Combo PARAMAX
Amply Paramax SA1000
Loa Paramax P1000 (Mẫu cũ)
Micro Paramax SM1000
14.270.000Đ/Bộ
12.370.000Đ/Bộ
Combo PARAMAX<br>Amply Paramax SA1000<br>Loa SAS S500 (Mẫu cũ)<br>Micro Paramax SM1000
Mua Ngay
Combo PARAMAX
Amply Paramax SA1000
Loa SAS S500 (Mẫu cũ)
Micro Paramax SM1000
14.270.000Đ/Bộ
12.370.000Đ/Bộ
Combo PARAMAX<br>Amply Paramax SA888 Piano<br>Loa Paramax P1000 (Mẫu cũ)<br>Micro Paramax SM1000
Mua Ngay
Combo PARAMAX
Amply Paramax SA888 Piano
Loa Paramax P1000 (Mẫu cũ)
Micro Paramax SM1000
14.870.000Đ/Bộ
12.970.000Đ/Bộ
Combo PARAMAX<br>Amply Paramax SA888 Piano<br>Loa SAS S500 (Mẫu cũ)<br>Micro Paramax SM1000
Mua Ngay
Combo PARAMAX
Amply Paramax SA888 Piano
Loa SAS S500 (Mẫu cũ)
Micro Paramax SM1000
14.870.000Đ/Bộ
12.970.000Đ/Bộ
Combo PARAMAX<br>Amply Paramax SA999Air Max Limited<br>Loa Paramax F1000<br>Micro Paramax SM1000
Mua Ngay
Combo PARAMAX
Amply Paramax SA999Air Max Limited
Loa Paramax F1000
Micro Paramax SM1000
18.570.000Đ/Bộ
16.570.000Đ/Bộ
Combo PARAMAX<br>Amply Paramax SA999Air Max Limited<br>Loa Paramax F2000<br>Micro Paramax SM1000
Mua Ngay
Combo PARAMAX
Amply Paramax SA999Air Max Limited
Loa Paramax F2000
Micro Paramax SM1000
22.070.000Đ/Bộ
19.570.000Đ/Bộ
Combo PARAMAX<br>Amply Paramax SA999Air Max Limited<br>Loa Paramax P2000<br>Micro Paramax SM1000
Mua Ngay
Combo PARAMAX
Amply Paramax SA999Air Max Limited
Loa Paramax P2000
Micro Paramax SM1000
21.270.000Đ/Bộ
19.370.000Đ/Bộ
Combo PARAMAX<br>Amply Paramax SA999Air Max Limited<br>Loa SAS S500<br>Micro Paramax SM1000
Mua Ngay
Combo PARAMAX
Amply Paramax SA999Air Max Limited
Loa SAS S500
Micro Paramax SM1000
20.670.000Đ/Bộ
18.970.000Đ/Bộ
Combo PARAMAX<br>Amply Paramax SA999Air<br>Loa Paramax P1000<br>Micro Paramax SM1000
Mua Ngay
Combo PARAMAX
Amply Paramax SA999Air
Loa Paramax P1000
Micro Paramax SM1000
18.270.000Đ/Bộ
16.570.000Đ/Bộ
 
  ĐIỆN MÁY SƠN CA
- Địa chỉ: 144-148 Hùng Vương, P.Hội Thương, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại:(0269) 3.822.324 - Hotline: 0985.794.700
- Email: soncaaudio@gmail.com - Website: www.soncaaudio.com
- MST: 5900163119
 
CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH
- Hướng dẫn mua hàng
- Chính sách giao hàng
- Hình thức thanh toán
- Chính sách bảo hành
- Chính sách đổi trả hàng
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI
  
 
Copyrights © www.soncaaudio.com - All Rights Reserved
Website đang trong quá trình xây dựng và chạy thử nghiệm - Hình ảnh có thể khác với thực tế mà không cần báo trước